De ‘Ulvenhoutse’ Passion – Reserveer zaterdagavond 6 april in uw agenda!

Een project van Harmonie ‘Constantia’ Op zaterdagavond 6 april om 20.00 uur zal in de Laurentriuskerk van Ulvenhout een bijzonder ‘Passion Concert’ gegeven worden door Harmonie ‘Constantia’. Ook het gemengd koor uit Bavel/Ulvenhout ‘AmbiCiuS’ zal hieraan haar medewerking verlenen, tezamen met nog vele andere verenigingen uit Ulvenhout. Het thema van de … Continue reading

Sfeerimpressie project ‘Samen Muziek Maken’

Afgelopen dinsdag 26 februari was het slotconcert van het project ‘Samen Muziek maken’, een initiatief van muziekschool de ‘Nieuwe Veste’ en de Bredase Fedratie voor Blaasmuziek, waar onze harmonie bij aangesloten is. Harmonie Constantia en de Nassau Harmonie in Breda-Noordwaren de ‘pilots’. In Ulvenhout deden 11 kinderen uit groep 5 … Continue reading