Slotconcert Muziekproject Blaasmuziek is Cool op 17 april 2018

Scholenproject Harmonie “Constantia” Dinsdag 17 april vindt om 19.00 uur op Sport & Partycentrum Jeugdland het slotconcert plaats van het Ulvenhoutse basisscholenproject ‘Blaasmuziek is cool’. Het project, wederom verzorgd door Harmonie “Constantia” in samenwerking met Muziekschool De Nieuwe Veste, heeft tot doel kinderen kennis te laten maken met blaasmuziek en … Continue reading

Scholenproject ‘Mysterie van het Verdwenen Geluid’ 3 april 2018

Harmonie Constantia komt in de klas! Afgelopen dinsdagmiddag 3 april vond in de gymzaal van basisschool De Rosmolen de uitvoering plaats van ‘Het Mysterie van het Verdwenen Geluid’, een speciale muzikale voorstelling voor kinderen van groep 4 van basisschool De Klokkebei en KBS De Rosmolen. Het is een muziekproject in … Continue reading

Harmonie doet mee aan Jumbo-actie: Spek de kas van je club

Ook dit jaar organiseert Jumbo Ulvenhout een actie waarmee een financiële bijdrage voor een vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jumbo Ulvenhout stelt daarvoor een bedrag van € 10.000,- beschikbaar. Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie-weken ontvangen … Continue reading