Donateursactie is van start!

Komende week trekken de leden van Harmonie ‘Constantia’ er weer op uit om bij alle inwoners van Ulvenhout een informatiefolder en acceptgirokaart in de bus te stoppen, waarbij hen gevraagd wordt om Harmonie ‘Constantia’ vrijblijvend met een donatie financieel te ondersteunen. De aftrap daartoe werd afgelopen zondag geven met een … Continue reading

Project ‘Samen Muziek Maken’ op de basisscholen

Afgelopen maart zouden, na afloop van de scholenprojecten, 12 samenspeel-lessen gaan starten, maar daar werd door het Corona virus roet in het eten gegooid. De lessen moesten worden uitgesteld. Maar, in overleg met de beide Ulvenhoutse basisscholen en muziekschool de Nieuwe Veste gaan de lessen na de zomervakantie hervat worden, … Continue reading

‘Constantia’ gaat weer starten – met eerst een Serenade !

Na 6 maanden verplichte rust gaat gaan we weer gezamenlijk muziek maken! Op 1 september worden de repetities in Jeugdland weer hervat. Er is een protocol gemaakt waarmee de repetities voor jong en oud veilig kunnen worden georganiseerd. In kleiner verband is er de afgelopen maanden met inachtneming van de … Continue reading