Opleidingen

scholenproject Constantia Leerlingenkoor Instrument proberen

Overzicht scholenprojecten Harmonie ‘Constantia’  – Doorlopende muzikale leerlijn

Mysterie van het verdwenen geluid. Schooljaar 2024 – Groep 4

Dit voorjaar wordt op dinsdagmiddag 5 maart weer met hulp van de Nieuwe Veste het succesvolle muziekproject voor Groep 4  van basisscholen De Rosmolen en De Klokkebei  “Het mysterie van het verdwenen geluid” uitgevoerd. De kinderen worden meegenomen in het verhaal van een gemene baron die de muzieknoten afpakt van muzikanten waardoor zij geen muziek meer kunnen maken met hun instrument/ ‘en passant’ leren de kinderen welk geluid hoort bij welk instrument.

Het is een interactieve film met afwisselend ‘live’ muziek door een orkest bestaande uit harmonieleden en leerlingen o.l.v dirigent leerlingenorkest. Dit jaar voor de vijfde keer.

Blaasmuziek is cool – Groep 5 en 6

Voor groep 5 en 6 verzorgt  Harmonie ‘Constantia’ in samenwerking met muziekschool De Nieuwe Veste al weer voor het 19de jaar weer het muziekproject “Blaasmuziek is Cool” op beide Ulvenhoutse basisscholen De Rosmolen en De Klokkebei. Het project vindt plaats na de voorjaarsvakantie 2024 plaats. De afsluiting in de vorm van een Scholenconcert is op dinsdagavond 5 maart 2024 om 19.00 uur in de grote zaal van Jeugdland.

De kinderen van groep 5 maken in dit project kennis met blaasmuziek in het algemeen, met koperen en houten blaasinstrumenten en met slagwerk in het bijzonder. De lessen worden gegeven door gespecialiseerde docenten van muziekschool ‘De Nieuwe Veste’ en door de leerkrachten van beide basisscholen.

In de vijf lessen leren de kinderen ook een aantal liedjes, die met begeleiding van de Harmonie tijdens het slotconcert worden uitgevoerd.

De kinderen van groep 6 kennen de liedjes nog van vorig jaar. Die worden natuurlijk nog wel herhaald en zij leren ook nog een nieuw lied. Voor hen vormt  een workshop ‘slagwerk’ in De Klokkebei, het hoogtepunt.

Instrumentencarrousel – Groep 5 en 6

Zeer speciaal is de instrumentencarrousel, die onder schooltijd op dinsdag 5 maart wordt georganiseerd, waarin de kinderen uit groep 5 en 6 van beide basisscholen allerlei instrumenten zelf mogen uitproberen.

“123 Speel ” – Groep 7

4 jaar geleden is de doorlopende (blaas)muziekleerlijn gecomplementeerd met ‘123 Speel’ op De Rosmolen voor leerlingen uit groep 7. Ook dit jaar gaan de kinderen in deze module, onder begeleiding van docenten van de muziekschool de Nieuwe Veste, in groepjes zelf aan de slag met muziekinstrumenten. Ze kiezen zelf hun instrument uit en leren deze te bespelen. De Instrumenten worden door de harmonie ter beschikking gesteld en mogen ook mee naar huis worden genomen. Na 4-5 lessen (!) kunnen de kinderen het lied ‘Dance Monkey’ , ‘Ladada – mon dernier mot’ en het lijflied van de op beide scholen gehanteerde muziekmethode 123ZING : “Muziek is van Iedereen” uitvoeren.

Scholenconcert dinsdag 5 maart 2024 Jeugdland

Op dinsdagavond 5 maart om 19.00 uur worden de scholenprojecten gezamenlijk afgesloten met een concert in de grote zaal van Jeugdland. De orkesten van Harmonie ‘Constantia’ spelen,  de kinderen van groep  5, 6 van beide basisscholen en van groep 7 van De Rosmolen  worden hier allemaal actief bij betrokken: hetzij door zang, hetzij door het bespelen van hun instrument. Er is heel veel ruimte voor actief meedoen door alle aanwezigen. Iedereen is welkom.

Project Samen Muziek maken (11 weken) – voor ALLE kinderen

Na het scholenconcert kunnen alle leerlingen samen de ouders nog instrumenten uitproberen  en zich vervolgens inschrijven voor 10 proeflessen voor een bepaald instrument. Startend op 11 april worden in 11-12 weken in groepsverband de eerste beginselen bijgebracht m.b.t. bespelen van een instrument en ook het met elkaar samenspelen. De muzieklessen worden gegeven door docenten van ‘De Nieuwe Veste’. Instrumenten worden door de harmonie ter beschikking gesteld.  Het eind van deze probeer-periode wordt afgesloten met een heus slotconcert tijdens het Midzomeravond Festival op 29 juni.  De kosten voor de ouders bedragen 95 Euro.

Als daarna blijkt dat muziekmaken je “ding” is, dan kun je je aanmelden bij onze Harmonie en bij muziekschool de Nieuwe Veste.  Als lid van Harmonie Constantia krijg je 25% ‘HaFaBra’ korting op de tarieven. Opgeven kan via deze link hier.

DSCF5717

Muziekopleiding bij Harmonie Constantia

De muziekopleiding wordt verzorgd door de muziekschool ‘De Nieuwe Veste’ in Breda. De kwaliteit van de opleiding is uitstekend en door de Hafabra-subsidie van de Gemeente Breda de meest economisch gunstige. Op dit moment (februari 2024) volgen 37 van 89 spelende leden een muziekopleiding.  De voortgang van de leerlingen wordt bevestigd door middel van Hafabra diploma’s. Op dit moment zijn er zo’n 40 (!) leden onder de 21 jaar actief bij onze Harmonie.

Het streven is om zoveel mogelijk lessen in Ulvenhout te laten plaats vinden (in de Rosmolen school). Op dit moment Zijn de klarinet-, trompet-, bariton-, trombone- en saxofoonlessen in Ulvenhout. De Dwarsfluitlessen zijn in Bavel en de rest is in Breda. De instrumenten krijgen de leerlingen gratis in bruikleen. Dit om de opleiding betaalbaar en laagdrempelig te houden.

Opstaporkest

Leerlingen maken bij hun inschrijving direct deel uit van het Opstaporkest. Er wordt gewerkt volgens de methode ‘Starter’ daarnaast heeft dirigent Bert Haan ook al heel veel moderne muziek zodanig aan het niveau van de startende leerling aangepast, dat deze tezamen met het Opleidingsorkest kan worden uitgevoerd.

Bij genoeg animo wordt in het voorjaar Blaaskapel ‘De Boskuikens’ opgericht tijdens carnaval (rond februari) waarvan alle jeugdleden lid mogen zijn. Gezamenlijke repetities vinden plaats in de aanloop naar carnaval onder leiding van de dirigent.

De jeugd wordt actief betrokken bij het kiezen van de muziek en optredens. Zo krijgen de kinderen plezier in alle aspecten van het maken van muziek in groepsverband. Jaarlijks vindt er voor de jeugdleden een uitje en een muziekweekend plaats om het groepsproces te bevorderen.

Opleidingsorkest

Toetreden tot het Opleidingsorkest kan na één of twee jaar in het Opstaporkest te hebben gespeeld. De oudere leden in het Opleidingorkest, die hun A-diploma al hebben gehaald en op weg zijn naar hun B-diploma, zorgen dat er altijd een solide muzikale basis is binnen het orkest. Het streven is om dit orkest te laten uitgroeien tot 25 leden, en om alle partijen bezet te hebben. Op deze manier kan het orkest zelfstandige optredens verzorgen. De basis van het orkest is en blijft de jeugd. Er worden alleen leden van het Harmonieorkest aan toegevoegd ter ondersteuning, als dat nodig is. Op deze manier behoudt het zijn jeugdige, onbevangen sfeer.

Het Opstap- en Opleidingsorkest krijgen hun podium tijdens evenementen van de Harmonie, zoals de Kerstborrel, het Nieuwjaarsconcert, het Midzomeravond Festival en het Scholenproject, maar het streven is dat het orkest ook haar eigen evenementen/concerten heeft. Dit kan zijn tijdens de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) in het Chassé theater, of bijvoorbeeld tijdens het Midzomeravond festival met de band Cluster, maar ook een eigen concert met een  thema, zoals het onlangs gehouden “Speculaasconcert” in  Molen De Korenbloem. De leden van het orkest worden gevraagd actief mee te denken en te helpen bij het organiseren van een evenement of activiteit. Op deze manier wordt het groepsgevoel vergroot.

Doorstroming naar Harmonieorkest

Jeugdleden mogen met een B-diploma, of met vergelijkbaar niveau, toetreden tot het Harmonieorkest. Normaal gesproken zal het jeugdlid dan al op de middelbare school zitten en vormt de repetitietijd geen belemmering. Het precieze moment van toetreden zal bepaald worden in overleg met de dirigent van het Harmonieorkest en van het Opleidingsorkest. Bij voorkeur zal de toetreding in groepjes plaatsvinden, zodat de jeugdleden aan elkaar ondersteuning hebben en gezelligheid. Ook kent elke sectie binnen het Harmonieorkest een tutor, die de nieuwelingen de eerste maanden begeleidt.

IMG_3041

DSCF5730

Reacties zijn gesloten.