Opleidingen

scholenproject Constantia Leerlingenkoor Instrument proberen

Scholenproject Harmonie Constantia

‘Blaasmuziek is cool’

Harmonie ‘Constantia’ verzorgt  weer in samenwerking met Muziekschool De Nieuwe Veste een muziekproject op de beide Ulvenhoutse basisscholen De Rosmolen en De Klokkebei. Dit jaar zal het project na de kerstvakantie 2019 plaats vinden.

De kinderen van groep 5 maken in dit project kennis met blaasmuziek in het algemeen, met koperen en houten blaasinstrumenten en met slagwerk in het bijzonder. De lessen worden gegeven door gespecialiseerde docenten van muziekschool ‘De Nieuwe Veste’ en door de leerkrachten Marjolein de Keulenaar en Daisy Plukkel van beide basisscholen.

Zeer speciaal is de instrumentencarrousel, op dinsdag xxx 2020, waarin de kinderen allerlei instrumenten zelf mogen uitproberen.

In de vijf lessen leren de kinderen ook een aantal liedjes, die met begeleiding van de Harmonie tijdens het slotconcert worden uitgevoerd.

De kinderen van groep 6 kennen de liedjes nog van vorig jaar. Die worden natuurlijk nog wel herhaald en zij leren ook nog een nieuw lied. Voor hen vormt dit jaar een workshop ‘slagwerk’ in De Klokkebei, het hoogtepunt. De leerlingen van de Rosmolen gaan later ook nog de Rap begeleiden die groep 7 van de Rosmolen in het voorjaar gaat maken met hun ‘blazersklas’.

Mysterie van het verdwenen geluid 2020

Dit jaar wordt op 10 maart 2020 ook weer het succesvolle muziekproject voor Groep 4  “Het mysterie van het verdwenen geluid” uitgevoerd. De kinderen worden meegenomen in het verhaal van een gemene baron die de muzieknoten afpakt van muzikanten waardoor zij geen muziek meer kunnen maken met hun instrument/ En passant leren de kinderen welk geluid hoort bij welk instrument.

Scholenconcert dinsdag xx maart 2020 Jeugdland

Op dinsdag xx maart wordt het muziekproject ‘Blaasmuziek is cool’ om 19.00u  afgesloten met een concert in de grote zaal van Jeugdland. Harmonie ‘Constantia’ speelt en de kinderen van groep 5 en 6 van beide basisscholen zingen en er is heel veel ruimte voor actief meedoen door alle aanwezigen. Iedereen is welkom, maar vooral de leerlingen van groep 5 en 6 worden er met hun familieleden verwacht.

Uitgebreide Proeflessen (14 weken)

Na het concert kunnen de leerlingen samen de ouders nog instrumenten uitproberen, en zich inschrijven voor 14 proeflessen voor een bepaalde instrumentengroep. In 14 weken worden in groepsverband de eerste beginselen bijgebracht mbt bespelen van een instrument en ook het met elkaar samenpelen. De muzieklessen worden gegeven door docenten van ‘De Nieuwe Veste’. Het eind van deze probeer-periode wordt afgesloten met een heus slotconcert.  

Inschrijfformulieren voor de proeflessen kunnen worden ingeleverd op Molenstraat 8 (Jan Rops), tot uiterlijk xx maart 2020

Muziekschool de Nieuwe Veste

Als blijkt dat muziekmaken je “ding” is, dan kun je je vervolgens aanmelden bij onze Harmonie en bij muziekschool de Nieuwe Veste.  Als lid van Harmonie Constantia krijg je 25% ‘HaFaBra’ korting op de tarieven. Opgeven kan via deze link hier.

DSCF5717

Muziekopleiding bij Harmonie Constantia

De muziekopleiding wordt verzorgd door de muziekschool ‘De Nieuwe Veste’ in Breda. De kwaliteit van de opleiding is uitstekend en door de Hafabra-subsidie van de Gemeente Breda de meest economisch gunstige. Op dit moment (sept 2019) volgen 30 van 89 spelende leden een muziekopleiding. 26 van deze leerlingen behoren tot de jeugd. De voortgang van de leerlingen wordt bevestigd door middel van Hafabra diploma’s.

Het streven is om zoveel mogelijk lessen in Ulvenhout te laten plaats vinden (in de Rosmolen school). Op dit moment Zijn de klarinet-, trompet-, bariton-, trombone- en saxofoonlessen in Ulvenhout. De Dwarsfluitlessen zijn in Bavel en de rest is in Breda. De instrumenten krijgen de leerlingen gratis in bruikleen. Dit om de opleiding betaalbaar en laagdrempelig te houden.

Opstaporkest

Leerlingen zullen in de loop van hun eerste lesjaar deel uitgaan maken van het Opstaporkest (rond januari/februari). Er wordt gewerkt volgens de methode ‘Starter’. Mocht het nodig zijn, wordt de te spelen partij aangepast aan het niveau van de leerling.

Blaaskapel ‘De Boskuikens’ wordt opgericht tijdens carnaval (rond februari) waarvan alle jeugdleden lid mogen zijn. Gezamenlijke repetities vinden plaats in de aanloop naar carnaval onder leiding van de dirigent.

De jeugd wordt actief betrokken bij het kiezen van de muziek en optredens. Zo krijgen de kinderen plezier in alle aspecten van het maken van muziek in groepsverband. Jaarlijks vindt er voor de jeugdleden een uitje en een muziekweekend plaats om het groepsproces te bevorderen.

Opleidingsorkest

Toetreden tot het Opleidingsorkest kan na één of twee jaar in het Opstaporkest te hebben gespeeld. De oudere leden in het Opleidingorkest, die hun A-diploma al hebben gehaald en op weg zijn naar hun B-diploma, zorgen dat er altijd een solide muzikale basis is binnen het orkest. Het streven is om dit orkest te laten uitgroeien tot 25-30 leden, waarbij alle partijen zijn bezet. Op deze manier kan het orkest zelfstandige optredens verzorgen. De basis van het orkest is en blijft de jeugd. Er worden alleen leden van het Harmonieorkest aan toegevoegd ter ondersteuning, als dat nodig is. Op deze manier behoudt het zijn jeugdige, onbevangen sfeer.

Het Opstap- en Opleidingsorkest krijgen hun podium tijdens evenementen van de Harmonie, zoals de Kerstborrel, het Nieuwjaarsconcert, het Midzomeravond Festival en het Scholenproject, maar het streven is dat het orkest ook haar eigen evenementen/concerten heeft. Dit kan zijn tijdens de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) in het Chassé theater, of bijvoorbeeld tijdens het Midzomeravond festival met de band Cluster, maar ook een eigen concert met een  thema, zoals het onlangs gehouden “Dance, Dance, Dance”concert. De leden van het orkest worden gevraagd actief mee te denken en te helpen bij het organiseren van een evenement of activiteit. Op deze manier wordt het groepsgevoel vergroot.

Doorstroming naar Harmonieorkest

Jeugdleden mogen met een B-diploma, of met vergelijkbaar niveau, toetreden tot het Harmonieorkest. Normaal gesproken zal het jeugdlid dan al op de middelbare school zitten en vormt de repetitietijd geen belemmering. Het precieze moment van toetreden zal bepaald worden in overleg met de dirigent van het Harmonieorkest en van het Opleidingsorkest. Bij voorkeur zal de toetreding in groepjes plaatsvinden, zodat de jeugdleden aan elkaar ondersteuning hebben en gezelligheid. Ook kent elke sectie binnen het Harmonieorkest een tutor, die de nieuwelingen de eerste maanden begeleidt.

IMG_3041

DSCF5730

Reacties zijn gesloten.