Palmpasen 9 april

Tradities zijn er om in ere te houden. Zo ook Palmzondag. Om 11:00 uur was er een gezinsviering in de Laurentiuskerk, waarbij alle kinderen hun palmpasenstok mee mochten brengen, welke ook werden gewijd. Aansluitend vertrok iets na 12:00 uur de stoet onder leiding van Harmonie ‘Constantia’ Ulvenhout voor een feestelijke … Continue reading

Ulvenwood – Filmconcert op vrijdag 7 april Jeugdland

  Harmonie Constantia gaat op 7 april in Jeugdland iets bijzonders wegzetten. In samenwerking met Toneelvereniging Ulvenhout vindt de première plaats van de film “Het mysterie van de verdwenen kroonjuwelen”; de kroonjuwelen van het vaandel van de Harmonie wel te verstaan. Op deze avond zult u worden meegenomen in dit … Continue reading

Slotconcert scholenproject ‘Blaasmuziek is cool’ 11 april om 19.00 uur

 ‘Blaasmuziek is cool’ Op dinsdag 11 april wordt het muziekproject ‘Blaasmuziek is cool’ afgesloten met een concert in de grote zaal van Jeugdland; aanvang 19.00 uur. Harmonie ‘Constantia’ speelt, kinderen van groep 5 en 6 zingen en er is heel veel ruimte voor actief meedoen door alle aanwezigen. Iedereen is welkom … Continue reading