Erehaag voor Piet Vlamings

Afgelopen zaterdag bracht de Harmonie een laatste groet aan Piet Vlamings. Piet overleed op 27 april 2020 op 74 jarige leeftijd. Piet was 50 jaar lid van onze harmonie, waarbij hij 20 jaar vol trots het vaandel heeft gedragen. Zijn uitvaart werd in besloten kring gehouden, vanwege alle maatregelen die … Continue reading

Midzomeravond Festival op 27 juni 2020 gaat niet door

In deze crisistijd is het goed om met elkaar verbonden te blijven. Muziek is een prachtig middel om zonder woorden veel te zeggen. Om elkaar te steunen, te troosten. Het is jammer dat het Corona virus ons belet dit als Harmonie te doen. Voorlopig liggen alle activiteiten bij ‘Constantia’ stil. … Continue reading

Mysterie van het Verdwenen Geluid

Dinsdag 10 maart jl. voerde Harmonie ‘Constantia’ uit Ulvenhout i.s.m. de Nieuwe Veste in de gymzaal van KBS de Rosmolen ‘Het Mysterie van het verdwenen geluid’ op voor de leerlingen van de groepen 4 van de beide Ulvenhoutse basisscholen. Dit innovatieve en interactieve project maakt deel uit van de leerlijn … Continue reading