Donateurswandeling zaterdag 17 september

 

Afgelopen zaterdagmiddag 17 september maakte Harmonie “Constantia” een muzikale rondwandeling door Ulvenhout met als doel haar donateursactie onder de aandacht te brengen. Een dezer dagen zullen de inwoners van Ulvenhout een acceptgirokaart met een informatiefolder ontvangen waarbij hen gevraagd wordt om Harmonie “Constantia” vrijblijvend met een donatie financieel te ondersteunen.

Elk jaar kiest de Harmonie een paar wijken in Ulvenhout uit om de buurtbewonders te verrassen met haar muzikale klanken, terwijl de jeugdleden bij

Over het bruggetje bij de Chaamse Beek

Over het bruggetje bij de Chaamse Beek

de bewoners de folder met acceptgirokaart in de bus doen. De rondwandelingvond nu plaats in het zuidelijk deel van Ulvenhout; via de Mngr van Dijk straat en de Slotlaan werd koers gezet naar het Beekdal. Op het meest zuidelijste punt werd een pitstop gehouden bij de Familie Verschueren, al jaren lang trouwe vrienden van de Harmonie en waar dochter Kim furore maakt als trompettiste bij het Opleidingsorkest van de harmonie. Toen bleek dat er de buren een jarige was, werd ook de familie Glabbeek-Blom muzikaal in het zonnetje gezet. Dit werd zozeer gewaardeerd dat de Harmonie daar volgend jaar welkom is. Vervolgens werd de wandeling voortgezet via het smalle bruggetje over de Chaamse beek richting de Nieuwe Beekhoek. Hier vonden de finale ronden plaats van hun jaarlijks Jeu de Boules tournooi. De Harmonie viel precies binnen toen de halve finales werden gespeeld. Op verzoek werd daar Chodounska gespeeld, een nummer dat bij veel Ulvenhouters het bloed sneller door de aderen laat stromen.

Hierna werd via de Pennendijk en Slotlaan teruggelopen naar de plekwaar ook de rondwandeling begon: Café Marie. De voorzitter van de Financiele commissie, Wim Constant de Rebecque, was dermate tevreden over de prestatatie van de jeugd en muzikanten, dat hij het verloren inspanningsvocht spontaan liet aanvullen met een rondje van zijn kant. Een gebaar dat met bekend enthousiasme werd omarmd. Na de serenade bij Nelemans Mode vorige week, was weer een activiteit met succes afgerond.

Serenade bij Jeu de Boulers

Serenade bij Jeu de Boulers

Ulvenhoutse gemeenschap

Harmonie “Constantia” is dan ook een zeer actieve vereniging die regelmatig haar muzikale bijdrage levert aan sociale en culturele activiteiten en evenementen in ons dorp. Ze is er voor alle mensen die aan deze activiteiten meedoen of er bij aanwezig zijn. Wat is Koningsdag zonder muziek, de vlag hijsen zonder het Wilhelmus, de fietsenoptocht van de kinderen zonder de vrolijke klanken van een harmonie? Wat zou Sinterklaas en de kinderen met hun ouders er van vinden als de intocht niet begeleid zou worden met Sinterklaasmuziek door de Harmonie? En wat is de Dodenherdenking zonder de sfeervolle muzikale bijdrage van de Harmonie? Traditioneel zijn het Nieuwjaarsconcert en de muzikale opluistereing van de Kerstviering in de kerk. Daarnaast tracht de Harmonie haar concerten een speciaal tintje te geven. Voorbeelden uit de afgelopen jaren daarvan zijn: het Midzomeravondfestival, Concert met de Franse Slag, Vrienden van Constantia Live, Battle-concert, Ulvenhout Proms, Cricus Constantia, enz. Veel activiteiten van de Harmonie zijn niet meer weg te denken uit de Ulvenhoutse dorpsgemeenschap. Dit alles kan alleen maar gedaan worden door een financieel gezonde vereniging. Een harmonie van ongeveer 120 leden heeft nu eenmaal grote uitgaven, zoals voor instrumenten, uniformen, vergoeding dirigenten, huur repetitieruimte, bladmuziek, enz. Daarnaast voert de harmonie elk jaar een muziekproject uit op de beide basisscholen. De kinderen worden daarbij de eerste beginselen van het muziek maken bijgebracht en maken kennis met allerlei facetten van de blaasmuziek.

Donateursactie

De gezamenlijke opbrengsten van de donateurs vormen jaarlijks een onmisbare bron van inkomsten voor de harmonie. Zeker nu in de huidige tijd van bezuinigingen bij de overheid ook de subsidie-inkomsten minder worden. Met de steun van de donateurs kan Harmonie “Constantia” zich blijven inzetten voor Ulvenhout. Daarom doet het bestuur een vriendelijk beroep op de inwoners van Ulvenhout, om de Harmonie financieel te ondersteunen met een vrijblijvende donatie of een lidmaatschap van de “Vrienden van Harmonie Constantia”. Bestuur en leden van Hamonie ”Constantia” danken de donateurs bij voorbaat voor hun bijdrage en hopen daardoor nog lang van onmisbare betekenis te kunnen blijven voor onze Ulvenhoutse gemeenschap. Wilt u meer weten over onze harmonie volg ons dan ook op facebook:

https://nl-nl.facebook.com/harmonieconstantia

Ulvenhout heeft een harmonie zoals u weet, zorg dat u “Constantia” niet vergeet.

Sky view vanaf het vaandel

Sky view vanaf het vaandel

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.