Harmonie “Constantia” ondersteunt haar donateursactie met een muzikale rondwandeling op 29 september

Op zondagochtend 29 september a.s. zal Harmonie ‘Constantia’ een muzikale rondwandeling maken door Ulvenhout met als doel haar donateursactie onder de aandacht te brengen. Een dezer dagen zullen de inwoners van Ulvenhout een acceptgirokaart met een informatiefolder ontvangen waarbij hen gevraagd wordt om Harmonie ‘Constantia’ vrijblijvend met een donatie financieel te ondersteunen.

Elk jaar kiest de harmonie een paar wijken in Ulvenhout uit om de buurtbewoners te verrassen met haar muzikale klanken, terwijl de jeugdleden bij de bewoners de folder met acceptgirokaart in de bus doen.
De overige inwoners van Ulvenhout krijgen de acceptgiro’s op een ander tijdstip in de brievenbus. Dit jaar wordt om 10.30 uur begonnen met een groepsfoto bij molen De Korenbloem, waarna men vertrekt naar de nieuwe Ulvenhoutse wijken ‘Grimhuijsenhof’ en ‘Forestia’. De wandeling wordt afgesloten met een drankje bij de Flamingo Bar.

Harmonie ‘Constantia’ is een zeer actieve vereniging die regelmatig haar muzikale bijdrage levert aan sociale en culturele activiteiten en evenementen in ons dorp. Ze is er voor alle mensen die aan deze activiteiten meedoen of er bij aanwezig zijn. Wat is Koningsdag zonder muziek, de vlag hijsen zonder het Wilhelmus, de fietsenoptocht van de kinderen zonder de vrolijke klanken van een harmonie? Wat zou Sinterklaas en de kinderen met hun ouders er van vinden als de intocht niet begeleid zou worden met Sinterklaasmuziek door de harmonie? En wat is de Dodenherdenking zonder de sfeervolle muzikale bijdrage? Traditioneel zijn het Nieuwjaarsconcert en de muzikale opluistering van de Kerstviering in de kerk. Daarnaast tracht de Harmonie haar concerten een speciaal tintje te geven. Voorbeelden uit de afgelopen jaren daarvan zijn: het Midzomeravondfestival in het Grimhuijsenpark; het ‘Halloween-weekend’ in samenwerking met Ulvenhout Leeft en de Toneelvereniging Ulvenhout; en de ‘Ulvenhoutse Passion’ waarin het thema ‘Vallen en Opstaan’ uit de kruisweg fraai werd uitgediept met verschillende Ulvenhoutse verenigingen, zoals UVV’40, de Brandweer, kinderkoor DoReMi, Stg.De Pekhoeve en het Gemengd Koor AmbroCius.

Veel activiteiten van de Harmonie zijn niet meer weg te denken uit de Ulvenhoutse dorpsgemeenschap. Dit alles kan alleen maar gedaan worden door een financieel gezonde vereniging. Een harmonie van ongeveer 120 leden heeft nu eenmaal grote uitgaven, zoals voor instrumenten, uniformen, vergoeding dirigenten, huur repetitieruimte, bladmuziek, enz. Daarnaast voert de harmonie elk jaar voor de groepen 4 tot en 8 muziekprojecten uit op de beide basisscholen. De kinderen worden daarbij de eerste beginselen van het muziek maken bijgebracht en maken kennis met allerlei facetten van de blaasmuziek.

De gezamenlijke opbrengsten van de donateurs vormen jaarlijks een onmisbare bron van inkomsten voor de harmonie. Zeker nu in de huidige tijd van bezuinigingen bij de overheid ook de subsidie-inkomsten minder worden. Met de steun van de donateurs kan Harmonie “Constantia” zich blijven inzetten voor Ulvenhout. Daarom doet het bestuur een vriendelijk beroep op de inwoners van Ulvenhout, om de Harmonie financieel te ondersteunen met een vrijblijvende donatie of een lidmaatschap van de ‘Vrienden van Harmonie Constantia’. Bestuur en leden van Harmonie ’Constantia’ danken de donateurs bij voorbaat voor hun bijdrage en hopen daardoor nog lang van onmisbare betekenis te kunnen blijven voor onze Ulvenhoutse gemeenschap.

Wilt u meer weten over onze harmonie en de foto’s van onze activiteiten bekijken, zie dan onze website: www.harmonie-constantia.nl of volg ons op facebook: www.facebook.com/harmonieconstantia

Ulvenhout heeft een harmonie zoals u weet, zorg dat u ‘Constantia’ niet vergeet.
JP

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.