In Memoriam erevoorzitter Sjef Coppens

Afgelopen 29 november overleed onze oud-voorzitter en erevoorzitter Sjef Coppens. Zijn uitvaart was op donderdag 9 december. Harmonie Constantia was gevraagd om tijdens de eucharistieviering ter nagedachtenis aan Sjef een muziekstuk ten gehore te brengen. Onder leiding van onze dirigent Henk Houben werd door een 16-koppig ensemble het Great Is Thy Faithfulness met veel dynamiek uitgevoerd. Een stuk dat Sjef ook altijd graag hoorde bij de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei. Het Parochiekoor Ulvenhout verzorgde op gepaste wijze de verdere muzikale omlijsting. Sjef werd door vier leden van de Harmonie de kerk binnen gedragen, waarbij de overige aanwezige harmonieleden een erehaag vormden. Een eerbetoon dat zich herhaalde na afloop van de viering. Bij de ter aardestelling vlak naast het graf van zoon en oud- harmonie lid Raymond, speelde Jody van Miert op het kerkhof de Last Post. Het was eervol en fijn dat wij als Harmonie op deze manier Sjef de laatste eer konden bewijzen.

Tijdens de kerkdienst spaken Rogier Coppens en Peter van der Velden. Met het overlijden van Sjef is een echte familieman van ons heen gegaan, zeer betroken bij alles en iedereen. Iemand die altijd een ander wilde helpen en zichzelf nooit vooropstelde. Sjef was actief in o.a. het kerkbestuur, schoolbestuur, Ulvenhouts Welzijn, het lokale CDA, de gemeenteraad van Breda, het Waterschap en ook tot tweemaal toe was hij voorzitter van onze vereniging. Volgens Rogier symboliseerde de aanwezigheid van de Harmonie de gedragenheid die hij genoot bij zeer veel verenigingen en stichtingen in Ulvenhout.

Sjef heeft heel veel betekend voor onze Harmonie. Bijna 50 jaar was hij lid van onze vereniging. Eerst als bestuurslid (1973), vervolgens als voorzitter van 1982 tot 1992 zijnde de opvolger van Gerrit van Hooijdonk en van 2000 tot 2003 als kwartiermaker voor Ati Graaumans en het 100-jarig bestaan van onze vereniging. In deze lange bestuursperiode heeft Sjef veel initiatieven ontplooid waardoor we als vereniging opnieuw gingen groeien en bloeien.

Dauwtrappen te Meersel-Dreef

In de 70-er jaren steunde Sjef o.a. het initiatief om de jeugd van Ulvenhout aan het muziek maken te krijgen met de impulsen van Willem Goosen, Jo Luijkx en Roel l’Abée. Onder zijn voorzitterschap mondde dit uiteindelijk uit in de oprichting van een groots Leerlingeorkest in 1982 gedirigeerd door Joop Sprangers. In 1981 was Sjef de initiatiefnemer van het eerste Dorpenconcours om ons 75-jarig jubileum extra cachet te geven. En nog steeds wordt om de twee jaar gestreden om de Jac Bouman trofee (ter ere van de wijlen voorzitter van Concordia). Het verbroederende element moest volgens Sjef de boventoon blijven voeren, ook toen in latere edities de strijd voelbaar werd. Een andere belangrijke verdienste van Sjef is de huidige bestuursstructuur met aanverwante commissies voor de specifieke beleidsterreinen.  Een model dat de vereniging van continuïteit voorziet. Verbroedering en saamhorigheid bevorderen kwam ook als belangrijk thema naar voren bij de organisatie van de concertreizen naar Vélines in Frankrijk in het kader van de Jumelage tussen de Gemeente Nieuw-Ginneken en het Canton Vélines in de Dordogne. Ook na zijn voorzitterschap bleef Sjef met raad én daad zeer betrokken bij Constantia, zoals zijn bijdrage in de jubileumcommissie en Stichting Vrienden van Harmonie Constantia. 

Wij, bestuur en leden, zullen Sjef met zijn luisterend oor en reflecterend vermogen gaan missen. Wij wensen Joke en de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe om het verlies van hun man en vader en opa te dragen.

Jan Rops, vz. Harmonie ‘Constantia’ Ulvenhout

De jubilarissen van 2014, waaronder Sjef Coppens, worden toegesproken door Burgemeester van Breda Peter van der Velden
Tijdens de jaarlijkse afsluitende BBQ van de Harmonie….
De Harmonie komt een serenade brengen aan Pastoor Baeten voor zijn 60 jarig priesterjubileum met Sjef Coppens voorop (2014)
Concert te Vélines (Frankrijk) o.l.v Ben van de Waarsenburg (1996)
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.