Lintjes in kader van Jumelage

Koninklijke onderscheiding van de heer Jean Claude Grasseau en de heer Jacques  van der Horst

Vanaf de oprichting in 1993 van de Jumelage tussen het Kanton Velines en de toenmalige Gemeente Nieuw Ginneken is Harmonie ‘Constantia’ (en haar muziekkapel ‘De Bosuilen” ofwel “Les Hiboux” 😉 ) één van de pilaren waarop de Jumelage rust.

Al die jaren is er veelvuldig  contact geweest tussen Harmonie Constantia uit Ulvenhout en beide heren Jean Claude Grasseau en Jacques van der Horst. Beide heren zijn vanuit de Franse kant sterkhouders van de Jumelage.  Harmonie Constantia heeft  veelvuldig een beroep gedaan op beide heren en wij zijn dan ook erg blij dat beiden voor hun vele werk nu een koninklijke onderscheiding hebben gekregen.

In de eerste fase vanaf 1993 hebben wij samengewerkt met de heer Grasseau als Bestuurslid en vanaf 2008 als Voorzitter. Jacques van der Horst is samen met zijn vrouw Godelieve al die tijd verantwoordelijk geweest voor met name de logistieke invulling van het samenwerkingsverband.

Voor onze Harmonie is het tijdens een Jumelage-reis van belang, dat de organisatie vlot verloopt, want er komt nogal wat kijken als een Harmoniegezelschap van gemiddeld 100 leden deelneemt aan een Jumelage. Het onderbrengen  van onze verenigingsleden bij diverse Franse Gastgezinnen is geen sinecure! Ook organiseerden zij de locatie van de concerten en excursies.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de jumelage tussen Ulvenhout en Vélines, werden de lintjes uitgereikt in Cultureel Centrum De Pekhoeve in aanwezigheid van alle deelnemers en gastgezinnen. Beiden ontvingen de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Paul Depla en in aanwezigheid van oud burg emeester Peter van der Velden. Ze worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harmonie ‘Constantia’ Ulvenhout feliciteert beiden met hun verdiende onderscheiding.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.