Dorpenconcours 29 oktober bij St. Remie Baarle-Nassau-Hertog

Afgelopen zondag 29 oktober nam Harmonie Constantia deel aan het tweejaarlijkse Dorpenconcours. Het Dorpenconcours was in 1982 een initiatief van ‘Constantia’ om haar 75 jarig jubileum extra luister bij te zetten en is sindsdien gecontinueerd. Harmonie “St. Remi” Baarle-Nassau-Hertog had deze keer de organisatie (uitstekend) in handen. Naast onze Harmonie … Continue reading

Donateursactie wordt ondersteund met muzikale rondwandeling op 7 oktober

Op zaterdagmiddag 7 oktober a.s. zal Harmonie ‘Constantia’ een muzikale rondwandeling maken door Ulvenhout met als doel haar donateursactie onder de aandacht te brengen. Een dezer dagen zullen de inwoners van Ulvenhout een acceptgirokaart met een informatiefolder ontvangen waarbij hen gevraagd wordt om Harmonie ‘Constantia’ vrijblijvend met een donatie financieel … Continue reading