Collecte Anjerfonds, mooi resultaat voor Harmonie ‘Constantia’

In de week van 14 t/m 20 mei hebben leden van Harmonie ‘Constantia’ zich ingezet om te collecteren voor het Anjerfonds. Het bedrag dat door de collectanten is opgehaald bedraagt € 818,24. De helft van de opbrengst komt direct ten goede aan de collecterende vereniging, in dit geval aan onze harmonie. De … Continue reading

Dauwtrappen met Harmonie “Constantia”

Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei a.s. gaat Harmonie “Constantia” weer traditiegetrouw dauwtrappen naar Meersel-Dreef. Het vertrek is om 5.30 vanuit café/zaal Flamingo te Ulvenhout. We marcheren af richting België, terwijl de harmonie vrolijke en gezellige marsen speelt. Ondertussen kunnen we genieten van de natuur die zo ’s morgens vroeg zijn … Continue reading

Harmonie “Constantia” collecteert voor het Anjerfonds

In de week van 14 t/m 20 mei a.s. zullen leden van Harmonie “Constantia” , herkenbaar in het uniform, in het dorp Ulvenhout collecteren in het kader van de Anjeractie. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de collecterende vereniging. Met uw donatie in de collectebus steunt u dus … Continue reading