Collecte Anjerfonds, mooi resultaat voor Harmonie ‘Constantia’

In de week van 14 t/m 20 mei hebben leden van Harmonie ‘Constantia’ zich ingezet om te collecteren voor het Anjerfonds.

Het bedrag dat door de collectanten is opgehaald bedraagt € 818,24.

De helft van de opbrengst komt direct ten goede aan de collecterende vereniging, in dit geval aan onze harmonie. De penningmeester mag derhalve van het Anjerfonds een bedrag van € 409,12 tegemoet zien.

Naast de helft van de opbrengst die voor de collecterende vereniging is, wordt de andere helft toegevoegd aan het activiteitenbudget van de betreffende regionale afdeling van het cultuurfonds. De volledige opbrengst van de collecte komt dus ten goede aan culturele initiatieven binnen de regio waar het geld is opgehaald.

Culturele verenigingen kunnen een beroep doen op het Anjerfonds voor een subsidie. Zo heeft Harmonie ‘Constantia’ destijds een bijdrage ontvangen voor de uniformen. Ook heeft de harmonie in het verleden diverse malen subsidie gekregen voor het aanschaffen van instrumenten, zoals vorig jaar voor een xylofoon.

Mede namens het Anjerfonds, wil Harmonie ‘Constantia’ de inwoners van Ulvenhout van harte bedanken, die een gulle bijdrage in collectebus hebben gedaan.

JP.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.