3 jubilarissen gehuldigd tijdens kerstborrel

Het muzikaal jaar 2023 is bijna voorbij. Nog een laatste repetitie voor het optreden tijdens Kerstavonddienst in de H. Laurentiuskerk te Ulvenhout en daarna werden op de jaarlijkse Kerstborrel maar liefst drie jubilarissen onderscheiden.

Jubilea
We noteren 19 december 2023. Harmonie Constantia repeteert deze avond tot 20.45 uur, om daarna samen met partners en overige niet spelende leden de Kerstbijeenkomst te gaan vieren in de Taveerne van Jeugdland. Dit is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden, met deze keer wel een heel speciale vermelding. Na de huldiging van Cor Voeten (70 jaar lid) afgelopen zondag 17 december zijn er deze keer weer jubilarissen binnen Constantia:

Jan Pijpers, erebestuurslid en 60 jaar lid van Constantia;
Toon Voesenek, (nu) rustend lid en 40 jaar lid van Constantia;
Jan Rops sr., oud-bestuurslid (nu wonend in Chaam ) en 40 jaar lid van Constantia.

Terugblik
Onze voorzitter Jody van Miert heette alle aanwezigen van harte welkom, vooral de partners van de leden. Hij memoreert aan een aantal gebeurtenissen van dit jaar 2023, vrolijke en minder positieve! Een positieve ontwikkeling is de grote aanwas van leerlingen dankzij de inspanningen voor de scholenmuziekprojecten, met dank aan de commissie Opleiding en Werving.

Een minder positief moment was het overlijden van ons erelid Jos Voeten (60 jaar lid). We hebben als harmonie een passend muzikaal afscheid voor hem mogen verzorgen.

Jody ging daarna over tot het overhandigen van de oorkondes en het opspelden van de bondspeldjes van de KNMO met bloemen voor de partners.

Jan Pijpers
Jan is erebestuurslid en een levende encyclopedie als het gaat om historische gegevens en feiten uit het verleden van Constantia. Hij is circa 35 jaar secretaris geweest, zeer correct, en dat in een periode waar alle correspondentie nog persoonlijk op de fiets werd bezorgd bij de leden en bestuursleden. Als muzikant heeft Jan tot voor kort de klarinet bespeeld en hij is ook lange tijd lid van De Bosuilen geweest. Nog steeds wordt er beroep op Jan gedaan voor advies. We hopen daar nog lang gebruik van te maken.

Toon Voesenek

Toon is nu niet-spelend lid, maar heeft bij optredens ‘op straat’ op de grote trom en bekkens gespeeld. Hij is een actief lid op de bekkens geweest bij de Bosuilen. Maar op Toon werd vooral een beroep gedaan wanneer er technische problemen waren: kleine reparaties aan instrumenten en het reviseren en onderhouden van de instrumenten-aanhanger van Constantia; zeer belangrijk.

Jan Rops sr.
Senior, omdat we anders binnen Constantia misverstanden kunnen krijgen met al die ‘Ropsen’ uit Ulvenhout. Deze Jan sr. woont momenteel in Chaam, maar heeft altijd aan de Strijbeekseweg gewoond (’t Steeke”). Jan is binnen de harmonie bestuurslid geweest. Hij is destijds door (wijlen) Sjef Coppens gevraagd om in het bestuur van de harmonie te komen. Sjef was toen secretaris van de gemeente Nieuw-Ginneken en voorzitter van Harmonie Constantia. Jan was toen wethouder bij de gemeente Nieuw-Ginneken. (“Als wethouder was het zeker niet verkeerd om hem in het bestuur te hebben”, aldus Sjef). Jan heeft daarna vele jaren de correspondentie voor de vrienden en donateurs in het buitengebied bezorgd: elk jaar een fietsrondje van circa 55 km.

Jeugd
Na alle officiële handelingen overhandigde Jan Pijpers namens hemzelf en de andere twee jubilarissen een envelop met inhoud. Deze bijdrage is bestemd als ondersteuning voor de opleiding van de jongeren en hun activiteiten binnen Constantia.

Het bleef daarna nog heel gezellig in de Taveerne, met dank ook aan John en Annemiek Voesenek, uitbaters van de Taveerne, voor hun inzet en gezelligheid gedurende de wekelijkse repetitieavonden en evenementen van onze harmonie.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.