ALV 16 april 2019

Afgelopen 16 april was de Algemene Leden Vergadering van Harmonie ‘Constantia’. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerden beleid en de resultaten van het afgelopen jaar.

De laatste jaren wordt naast de financiële resultaten (het bestuurd werd decharge verleend), ook een toelichting geven op de voortgang van het beleidsplan dat om de 4 jaar wordt gemaakt. Alle commissies presenteren hun vorderingen en speerpunten voor het komende jaar. De Muziek Commissie, de Activiteiten & PR Commissie, de Financiële Commissie, de Commissie Uniformen, de Commissie Muziekinstrumenten en de Commissie Opleiding, Jeugd en Werving.

Van deze laatste commissie is Wil Graaumans al 7 jaar voorzitter en daarmee bestuurslid van de Harmonie. Na 7 jaren in het bestuur te hebben gezeten nam Wil afscheid en werd hij opgevolgd door onze eerste fluitiste Hanneke Valkenburg. Wil kan terug kijken op een mooie periode. Zijn commissie heeft onder ander een doorlopende muziek-leerlijn op gezet op beide Ulvenhoutse basisscholen in samenwerking met de Nieuwe Veste. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 krijgen krijgen kinderen interactief projectmatig muziekonderwijs. Daarnaast heeft onze Harmonie de ’toekomst’: zo’n 30 kinderen volgen muziekles op de muziekschool. De ervaring en enthousiasme van Wil gaat niet verloren, Wil blijft actief in de commissie.

Wil, dankjewel!

Na de pauze met worstenbrood (uiteraard) werd een startsein gegeven voor het nieuwe beleidsplan dat de periode 2020-2024 moet gaan vormgeven. De mening en ideeën van de leden werden op ludiek wijze gepeild door ‘petje op, petje af’ vragen en stellingen. Bijzonder leuk EN effectief zoals bleek. Na afloop waren er spontaan twee ad hoc commissies gevormd! Al met al kunnen we terugkijken op een goede, constructieve en interactieve leden vergadering.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.