Constantia collecteert voor Anjerfonds

In de week van 27 mei t/m 2 juni a.s. zullen leden van Harmonie ‘Constantia’ , herkenbaar in het uniform,  in het dorp Ulvenhout collecteren in het kader van de Anjeractie. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de collecterende vereniging. Met uw donatie in de collectebus steunt u dus ook direct Harmonie ‘Constantia’.

Daarnaast mogen culturele verenigingen een beroep doen op het Anjerfonds voor een subsidie. Zo heeft Harmonie ‘Constantia’ destijds een bijdrage ontvangen voor de uniformen. Ook heeft de harmonie in het verleden diverse malen subsidie mogen gekregen voor het aanschaffen van instrumenten. Dus niet alleen direct, maar ook indirect steunt u met uw gift in de collectebus de harmonie in uw eigen dorp.

Het Anjerfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in de regio. Een van haar inkomstenbronnen is de Anjeractie. Dit is de enige collecte op het gebied van cultuur. De Anjercollecte vindt jaarlijks plaats in het voorjaar. Naast de helft van de opbrengst die voor de collecterende vereniging is, wordt het overige helft toegevoegd aan het activiteitenbudget van de betreffende regionale afdeling van het cultuurfonds. De volledige opbrengst van de collecte komt dus ten goede aan culturele initiatieven binnen de regio waar het geld is opgehaald. Afhankelijk van de specifieke richtlijnen van de afdeling valt hierbij te denken aan: instrumenten en uniformen voor een muziekvereniging, kostuums voor een operettegezelschap, licht- en geluidsinstallatie voor een toneelclub, restauratie van een orgel in een kerk, een lokaal historische uitgave, educatief materiaal voor natuurbehoud, enz.

Het cultuurfonds kan zijn werk niet doen zonder uw financiële steun. Geef dus royaal in de collectebus van de Anjeractie. U steunt daarmee de cultuur om uw heen en in het bijzonder Harmonie ‘Constantia’.

Volg ons ook op https://www.facebook.com/harmonieconstantia

JP

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.