Harmonie doet mee aan Jumbo-actie: Spek de kas van je club

Ook dit jaar organiseert Jumbo Ulvenhout een actie waarmee een financiële bijdrage voor een vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jumbo Ulvenhout stelt daarvoor een bedrag van € 10.000,- beschikbaar. Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie-weken ontvangen klanten voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. Dit waardepunt kunnen ze in de winkel doneren of via de Facebook pagina: www.facebook.com/jumboulvenhoutvanmeerendonk onder tabblad ‘clubkas’ invoeren en doneren aan de vereniging van hun keuze.

Wij willen dit bedrag specifiek inzetten voor de Scholenprojecten en de jeugd van Harmonie Constantia.

Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze Harmonie, hoe groter het totaalbedrag dat we ontvangen.

Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Ulvenhout te doen en daarmee de kas van onze club te spekken!

De actie duurt tot 15 mei 2018

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.