Donateursactie is van start!

Komende week trekken de leden van Harmonie ‘Constantia’ er weer op uit om bij alle inwoners van Ulvenhout een informatiefolder en acceptgirokaart in de bus te stoppen, waarbij hen gevraagd wordt om Harmonie ‘Constantia’ vrijblijvend met een donatie financieel te ondersteunen. De aftrap daartoe werd afgelopen zondag geven met een muzikale rondwandeling. In het Grimhuijsenhof werd een serenade gegeven.

Van en voor Ulvenhout

Harmonie Constantia is een zeer actieve vereniging die regelmatig haar muzikale bijdrage levert aan

sociale en culturele gebeurtenissen en evenementen in ons dorp. Ze is er voor alle mensen die aan deze activiteiten meedoen of er bij aanwezig zijn. Ulvenhout kan niet zonder haar Harmonie en wij kunnen niet zonder u!  Door het Corona virus worden ook wij voor nieuwe uitdagingen gesteld, maar Constantia zal haar lijfspreuk die ze in 1906 meekreeg “lntegritate et Constantia”, Latijn voor “rechtschapenheid en  standvastigheid” in de komende tijd gestalte blijven geven; zo zult u ons bijvoorbeeld op straat blijven tegen komen. Een aubade of serenade zijn activiteiten die onder de huidige omstandigheden prima kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn op beide Ulvenhoutse basisscholen ook weer de onze muziekprojecten voor de groepen 4, 5, 6 en 7 opgestart. Zo bekijken we stap voor stap welke activiteiten verantwoord zijn om te ontplooien.

Aubade voor Netty Bastiaansen

Afgelopen zondag werd Netty Bastiaansen verrast met een aubade na afloop van de feestelijke eucharitieviering. Zij kreeg namelijk een Bisschoppelijke onderscheiding. Al meer dat 40 jaar verricht zij vrijwilligers werk in de kerk en in verzorgingstehuis De Donk. Ook van onze zijde een muzikale felictatie waard! Zo levert de Harmonie haar muzikale bijdrage aan sociale en culturele activiteiten en evenementen in ons dorp. Want wat is Koningsdag zonder muziek, de vlag hijsen zonder het Wilhelmus, de fietsenoptocht van de kinderen zonder de vrolijke klanken van een harmonie? Wat zou Sinterklaas en de kinderen met hun ouders er van vinden als de intocht niet begeleid zou worden met Sinterklaasmuziek door de harmonie of Bosuilen? En wat is de Dodenherdenking zonder de sfeervolle muzikale bijdrage? Traditioneel zijn het Nieuwjaarsconcert en de muzikale opluistering van de Kerstviering in de kerk.

Speciaal tintje

Daarnaast tracht de Harmonie haar concerten een speciaal tintje te geven. Voorbeelden uit de afgelopen jaren daarvan zijn: het Midzomeravondfestival in het Grimhuijsenpark; het haloweenconcert ‘Fright Night’ in samenwerking met ‘Ulvenhout Leeft’  en  ‘Toneelvereniging Ulvenhout’ waarmee een muzikaal griezelverhaal werd verteld, het Jumelage concert waarop alle Franse Jumelage gangers werden getracteerd, of bijvoorbeeld afgelopen jaar toen de eerste ‘Ulvenhoutse Pasion’ in samenwerking met gemengd koor AmbiCiuS en kinderkoor Doremi werd op gevoerd. Een muzikale paasvertelling, die dankzij de persoonlijke verhalen van vertegenwoordigers van lokale verenigingen, een herkenbaar en inspirerend karakter kreeg.

Veel activiteiten van de Harmonie zijn niet meer weg te denken uit de Ulvenhoutse dorpsgemeenschap. Dit alles kan alleen maar  gedaan worden door een financieel gezonde vereniging. Een harmonie van ongeveer 120 leden heeft nu eenmaal grote uitgaven, zoals voor instrumenten, uniformen, vergoeding dirigenten, huur repetitieruimte, bladmuziek, enz. Daarnaast voert de harmonie elk jaar muziekprojecten uit op de beide Ulvehoutse basisscholen. De kinderen maken kennis met allerlei facetten van de blaasmuziek en worden daarbij de eerste beginselen van het muziek maken bijgebracht.

Onmisbare bron

De gezamenlijke opbrengsten van de donateurs vormen jaarlijks een onmisbare bron van inkomsten voor de harmonie. Zeker nu in de huidige tijd van bezuinigingen bij de overheid ook de subsidie-inkomsten minder worden. Met de steun van de donateurs kan Harmonie “Constantia” zich blijven inzetten voor Ulvenhout. Daarom doet het bestuur een vriendelijk beroep op de inwoners van Ulvenhout, om de Harmonie financieel te ondersteunen met een vrijblijvende donatie of een lidmaatschap van de ‘Vrienden van Harmonie Constantia’. Bestuur en leden van Hamonie ’Constantia’ danken de donateurs bij voorbaat voor hun bijdrage en hopen daardoor nog lang van onmisbare betekenis te kunnen blijven voor onze Ulvenhoutse gemeenschap. Wilt u meer weten over onze harmonie en de foto’s van onze activiteiten bekijken, zie dan onze website: www.harmonie-constantia.nl of volg ons op facebook: www.facebook.com/harmonieconstantiaUlvenhout heeft een harmonie zoals u weet, zorg dat u ‘Constantia’ niet vergeet.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.