Donateursactie

Harmonie “Constantia” ondersteunt haar donateursactie met een muzikale rondwandeling.

Op zaterdagmiddag 26 september a.s. zal Harmonie “Constantia” een muzikale rondwandeling maken door Ulvenhout met als doel haar donateursactie onder de aandacht te brengen. Een dezer dagen zullen de inwoners van Ulvenhout een acceptgirokaart met een informatiefolder ontvangen waarbij hen gevraagd wordt om Harmonie “Constantia” vrijblijvend met een donatie financieel te ondersteunen.

Tijdens de rondwandeling zal de harmonie in zoveel mogelijk straten en/of wijken van Ulvenhout haar muzikale klanken laten horen. Harmonie “Constantia” is een zeer actieve vereniging die regelmatig haar muzikale bijdrage levert aan sociale en culturele activiteiten en evenementen in ons dorp. Ze is er voor alle mensen die aan deze activiteiten meedoen of er bij aanwezig zijn. Wat is Koningsdag zonder muziek, de vlag hijsen zonder het Wilhelmus, de fietsenoptocht van de kinderen zonder de vrolijke klanken van een harmonie? Wat zou Sinterklaas en de kinderen met hun ouders er van vinden als de intocht niet begeleid zou worden met Sinterklaasmuziek door de Harmonie? En wat is de Dodenherdenking zonder de sfeervolle muzikale bijdrage van de Harmonie? Traditioneel zijn het Nieuwjaarsconcert en de muzikale opluistereing van de Kerstviering in de kerk. Daarnaast tracht de Harmonie haar concerten een speciaal tintje te geven. Voorbeelden uit de afgelopen jaren daarvan zijn: het Midzomeravondfestival, Vrienden van Constantia Live, Battle-concert, Ulvenhout Proms, Cricus Constantia, Constantia goes Celtic, enz. Veel activiteiten van de Harmonie zijn niet meer weg te denken uit de Ulvenhoutse dorpsgemeenschap. Dit alles kan alleen maar gedaan worden door een financieel gezonde vereniging. Een harmonie van ongeveer 115 leden heeft nu eenmaal grote uitgaven, zoals voor instrumenten, uniformen, vergoeding dirigenten, huur repetitieruimte, bladmuziek, enz. Daarnaast voert de harmonie elk jaar een muziekproject uit op de beide basisscholen. De kinderen worden daarbij de eerste beginselen van het muziek maken bijgebracht en maken kennis met allerlei facetten van de blaasmuziek. De jeugdleden en leerlingen van de Harmonie zijn vorig jaar, mede dank zij de bijdragen van de donateurs, in een nieuwe outfit gestoken. In de straten waar de Harmonie haar muzikale rondwandeling maakt zullen de leerlingen langs de deur gaan om de acceptgiro’s voor de donateursactie uit te delen. De overige inwoners van Ulvenhout krijgen de acceptgiro’s op een ander tijdstip in de brievenbus. De gezamenlijke opbrengsten van de donateurs vormen jaarlijks een onmisbare bron van inkomsten voor de harmonie. Zeker nu in de huidige tijd van bezuinigingen bij de overheid ook de subsidie-inkomsten minder worden. Met de steun van de donateurs kan Harmonie “Constantia” zich blijven inzetten voor Ulvenhout. Daarom doet het bestuur een vriendelijk beroep op de inwoners van Ulvenhout, om de Harmonie financieel te ondersteunen met een vrijblijvende donatie of een lidmaatschap van de “Vrienden van Harmonie Constantia”. Bestuur en leden van Hamonie ”Constantia” danken de donateurs bij voorbaat voor hun bijdrage en hopen daardoor nog lang van onmisbare betekenis te kunnen blijven voor onze Ulvenhoutse gemeenschap. Wilt u meer weten over onze harmonie en de foto’s van onze activiteiten bekijken, volg ons dan op facebook:

https://nl-nl.facebook.com/harmonieconstantia

Ulvenhout heeft een harmonie zoals u weet, zorg dat u “Constantia”niet vergeet.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.